Mega mock drill checks Agartala's quake preparedness

Mega mock drill checks Agartala's quake preparedness